Franskläxa till onsdag v. 39

Chuette a, kapitel 1 – slutet av glosorna.