Från laborationen ämneskunskaper

 

Idag på laborationen fick eleverna fyra bägare med okänt innehåll de visste det var citronsyra, kolsyrat vatten, glykol och koksaltlösning men inte vilket som var vilket. De skulle sedan mha olika egenskaper(ex densitet, leder el, pH, lukt) ta reda på vilket ämne som var i vilken bägare.