Förberedelser inför NP

Idag lyssnade vi på text och övade på att samtala med allt vad det kan innefatta: