Provdatum för de nationella proven årskurs 9.

2020

Vecka 45-50. 2/11-11/12, svenska delprov A.

Vecka 45-50. 2/11-11/12, engelska delprov A.

Vecka 45-50. 2/11-11/12, matematik delprov A

2021

Vecka 11. Tisdag 16/3, svenska delprov B.

Vecka 11. Torsdag 18/3, svenska delprov C.

Vecka 12. Onsdag 24/3, biologi/fysik/kemi delprov A1+A2+A3.

fr.o.m. vecka 9. Icke tidsbunden, biologi/fysik/kemi delprov B.

Vecka 15. Tisdag 13/4, engelska delprov B.

Vecka 15. Torsdag 15/4, engelska delprov C.

Vecka 17. Tisdag 27/4, SO delprov A.

Vecka 17. Torsdag 29/4, SO delprov B.

Vecka 18. Onsdag 5/5, matematik delprov B+C

Vecka 18. Fredag 7/5, matematik delprov D.

Provdatum för de nationella proven årskurs 6.

2020

Vecka 45-50. 2/11-11/12, svenska delprov A

Vecka 45-50. 2/11-11/12, matematik delprov A

Vecka 45-50. 2/11-11/12, engelska delprov A

2021

Vecka 6. Tisdag 9/2, svenska delprov B1+C1.

Vecka 6. Torsdag 11/2, svenska delprov B2+C2.

Vecka 12. Tisdag 23/3, engelska delprov B.

Vecka 12. Torsdag 25/3, engelska delprov C.

Vecka 17. Måndag 26/4, matematik delprov B+C.

Vecka 17. Onsdag 28/4, matematik delprov D+E.

Provperiod för de nationella proven i årskurs 3

2021

Ämnesproven i matematik och svenska i årskurs 3 ska genomföras under perioden
15:e mars – 21:e maj 2021 (vecka 11-20)