Provdatum för de nationella proven årskurs 9.

2018

Vecka 45-50. 5/11-14/12, svenska delprov A.

Vecka 45-50. 5/11-14/12, engelska delprov A.

Vecka 45-50. 5/11-14/12, matematik delprov A

2019

Vecka 11. Tisdag 12/3, svenska delprov B.

Vecka 11. Torsdag 14/3, svenska delprov C.

Vecka 14. Onsdag 3/4, biologi/fysik/kemi delprov A1+A2+A3.

fr.o.m. vecka 11. Icke tidsbunden, biologi/fysik/kemi delprov B.

Vecka 15. Tisdag 9/4, engelska delprov B.

Vecka 15. Torsdag 11/4, engelska delprov C.

Vecka 19. Tisdag 7/5, SO delprov A.

Vecka 19. Torsdag 9/5, SO delprov B.

Vecka 20. Onsdag 15/5, matematik delprov B+C

Vecka 20. Fredag 17/5, matematik delprov D.

Provdatum för de nationella proven årskurs 6.

2018

Vecka 45-50. 5/11-14/12, svenska delprov A

Vecka 45-50. 5/11-14/12, matematik delprov A

Vecka 45-50. 5/11-14/12, engelska delprov A

2019

Vecka 6. Tisdag 5/2, svenska delprov B1+C1.

Vecka 6. Torsdag 7/2, svenska delprov B2+C2.

Vecka 15. Måndag 8/4, engelska delprov B.

Vecka 15. Onsdag 10/4, engelska delprov C.

Vecka 19. Måndag 6/5, matematik delprov B+C.

Vecka 19. Onsdag 8/5, matematik delprov D+E.

Provperiod för de nationella proven i årskurs 3

2019

Ämnesproven i matematik och svenska i årskurs 3 ska genomföras under perioden
11 mars – 17 maj 2019 (vecka 11-20)