Provdatum för de nationella proven årskurs 9.

2019

Vecka 45-50. 4/11-13/12, svenska delprov A.

Vecka 45-50. 4/11-13/12, engelska delprov A.

Vecka 45-50. 4/11-13/12, matematik delprov A

2020

Vecka 11. Tisdag 10/3, svenska delprov B.

Vecka 11. Torsdag 12/3, svenska delprov C.

Vecka 14. Onsdag 1/4, biologi/fysik/kemi delprov A1+A2+A3.

fr.o.m. vecka 11. Icke tidsbunden, biologi/fysik/kemi delprov B.

Vecka 17. Tisdag 21/4, engelska delprov B.

Vecka 17. Torsdag 23/4, engelska delprov C.

Vecka 19. Onsdag 6/5, SO delprov A.

Vecka 19. Fredag 8/5, SO delprov B.

Vecka 20. Onsdag 13/5, matematik delprov B+C

Vecka 20. Fredag 15/5, matematik delprov D.

Provdatum för de nationella proven årskurs 6.

2019

Vecka 45-50. 4/11-13/12, svenska delprov A

Vecka 45-50. 4/11-13/12, matematik delprov A

Vecka 45-50. 4/11-13/12, engelska delprov A

2020

Vecka 6. Måndag 3/2, svenska delprov B1+C1.

Vecka 6. Onsdag 5/2, svenska delprov B2+C2.

Vecka 14. Tisdag 31/3, engelska delprov B.

Vecka 14. Torsdag 2/4, engelska delprov C.

Vecka 19. Tisdag 5/5, matematik delprov B+C.

Vecka 19. Torsdag 7/5, matematik delprov D+E.

Provperiod för de nationella proven i årskurs 3

2020

Ämnesproven i matematik och svenska i årskurs 3 ska genomföras under perioden
9:e mars – 20:e maj 2020 (vecka 11-20)