Erbjudande om hälsobesök hos skolsköterskan

Hejsan!

Nu är det dags för ett erbjudande om hälsobesök för eleverna i årskurs 7.

Se bifogat brev för info om vad besöket och samtalet handlar om. Hälsobesök år 7

På onsdag får eleverna information om besöken, de får en Hälsouppgift med sig hem som ska fyllas i av er som vårdnadshavare och de får på plats fylla i en egen hälsoenkät. Vi börjar med samtalen nästa vecka och målet är att alla ska fått ett besök innan sportlovet. Jag är tacksam om ni fyllt i pappret ni fått hem och att ni påminner ert barn om att ta med det tillbaka till skolan redan till måndag. Det kan lämnas in i medföljande kuvert, för att minska risken för att det kommer bort innan samtalet äger rum.

Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att höra er till mig. Mina kontaktuppgifter finns i bifogat brev.

 

Må gott! /Emma