Engelskläxa till onsdag v. 3

Hej!

Idag har vi gått igenom en ny text under unit 3 “Friends”. Texten heter “Our band” och läxan består i att lära sig glosorna, gärna genom att träna dem i meningar, att öva att läsa texten högt och att översätta texten. Den första glosan (Retirement home) får man välja själv om man vill lära sig eller inte.

Här kommer länken till texten.

https://gleerupsportal.se/laromedel/engelska-4/article/22122685-97bb-4e83-8cc8-6fb4af61689a?page=1