Engelskaläxa

Texten på sidan 36 är veckans engelskaläxa. Träna på att läsa och översätta.

Finns även glosor till texten att öva på. Antingen genom glosor.eu eller stencil som ligger i barnens väskor idag.

Inloggning till glosor.eu är:

Svenmarkusnilsson

Solros

Veckans glosor heter ”House”