Läxor

Hej!

Eleverna har läxa i tyska till fredag 11/12 lära sig veckodagarna och stava dem sidan 15 i “Das Sprungbrett”

 

Eleverna har läxa i engelska till måndag 14/12 The truth about Santa Claus Göra övningarna, träna på glosorna och övningarna. Dessa finns på glosor.eu

https://glosor.eu/ovning/the-truth-about-santa-claus-glossary.10179850.html

https://glosor.eu/ovning/the-truth-about-santa-claus-sentences.10169574.html