Engelska

Hej!
Eleverna har läxa i engelska till fredag v 21. Läsa och översätta texten “A Canadian story” och träna på glosorna. Glosorna finns även på glosor.eu https://glosor.eu/ovning/a-canadian-story.9802289.html