Engelska

Hej!

Eleverna har läxa i engelska till onsdag v 5. Läsa och översätta texten It’s in the stars https://gleerupsportal.se/laromedel/engelska-5/article/ea3155a3-8286-44b9-953b-2267a454dfe2?page=1  och träna på glosorna.

De finns även på glosor.eu https://glosor.eu/ovning/horoscopes-are-always-right.9571642.html