Eng läxa

Här är engelskaläxan tills nästa tisdag (19/1). Läsa texten ”The Supermarket” och översätta. Samt träna på de nio glosorna här nedanför. De finns även att träna på glosor.eu Inloggning: jesperup lösen; Batman.

köpa – buy

mjöl – flour

vitlök – garlic

svamp – mushrooms

ananas – pineapple

vagn – trolley

upptagen – busy

chips – crisp

bara – only