Ekosystem

HEJ!

År 7 arbetar med ett tema som heter Jag och naturen, där vi bl a kommer att läsa om ekosystem, näringskedjor, kretslopp, hur vi människor påverkar naturen mm.

På laborationen skapar vi små ekosystem i burkar som vi sedan kommer att följa. Läxor lägges på kalendern och det materiel vi arbetar med ligger på google classroom.

Be gärna era kids att visa er vad vi håller på.