EKOSYSTEM – Min lilla värld

År 9 läser nu Jag  och naturen, vi kommer bla lära oss om olika ekosystem, hur vi påverkar ett ekosystem och hur olika kretslopp fungerar t ex vatten och kolets.Allt materiel lägges på google classroom och läxor lägges på kalendern. Idag på labbet började vi med att planera upp hur vi ska göra ett eget ekosystem som vi sedan ska följa.