Berättelser – Klass 3

Just nu håller vi på med att skriva berättelser på en del av svensklektionerna. Vi tränar bl.a. på att bygga berättelserna efter en viss struktur, inledning, handling och avslutning. Man blev glad av att höra att eleverna inte ville avsluta när lektionen var slut. De ville fortsätta att skriva. Kul!