Biologiprov torsdag 24/9 v.39

HEJ!

Prov på torsdag biologi Kap 9 Gleerups

A9373

A4096

A8101

A9257

A6112

A4035

Om Östersjön

Samt det vi har gått igenom på lektionerna

(Allt materiel ligger på google classroom)