Bild Arkitektur

Arbetat med arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar