Inlägg av maria.johansson

Vektor

Full koncentration under vektorträningen. Klassen har nu tränat i 15 dagar, 25 återstår.

Läsläxa till vecka 16

Den nya läsläxan handlar om historia. Läs hemma många gånger för att träna läsflyt och prata också om vad man kan lära sig av texten. Texten finns på s. 106-107 i läseboken. Håll gärna igång läsningen över lovet!

Tabeller och diagram

Efter att ha gjort en liten undersökning i klassen om något tränar eleverna sig på att presentera vad de kom fram till med hjälp av tabeller och diagram.

Min skolväg

Eleverna har beskrivit sin skolväg i text och bild och funderat på vad som är viktigt att tänka på för att just deras skolväg ska var säker. Kom gärna in i klassrummet och läs. Texterna sitter på väggen. Parallellt med detta arbete har vi tittat på några avsnitt från en serie från UR som heter […]