ÅR 7 Fysik

HEJ!

Idag har år 7 haft läxförhör i fysik, lite längre fram kommer vi att muntligt prov i smågrupper.

Det vi läser just nu är värme och tryck. Vi har haft genomgångar, tittat på film och laborerat.

Nu kommer eleverna att rita serie om just värme och tryck som sedan ska redovisas samt resonera

om de källor de använt till sitt arbete. Allt materiel ligger på google classroom – ha gärna vyn klassuppgifter

så är det lättare att få en överblick. Överst har jag det mest aktuella.

(tips klicka på bilden så blir den större)