Ändrade tider

I samband med att våra lunchtider förändras på grund av att vi behöver Corona-säkra våra måltider behöver vi i personalen pussla en del med olika lektioner så att eleverna får de klocktimmar av skolämnena som de har rätt till. Det kan få till följd att ramtiderna förändras något, eftersom vi ibland får ta av en rast tidigare under dagen och lägga den sist på dagen istället. Det är inga långa stunder det handlar om ifall det inträffar, men det kan innebära att era barn ibland får sluta tidigare och då är det ca 15 minuter det handlar om.