Åk 6 – språkläxa

Hej!

Här kommer språkläxorna till v. 20:
Franska: Chapitre 8: texterna a, b, c s. 52: läsa + kunna översätta + glosor: https://glosor.eu/ovning/chouette-a-chapitre-8-del-1.9787173.html
Med vänlig hälsning
Cecilia Rosenqvist