Åk 6 – muntligt ”test” SO 29/11

På fredag i nästa vecka avslutar SO-området om Vasa- och Stormaktstiden. Vi kommer att prata i grupper om olika frågor och påståenden. Eleverna får ha med sig sina tankekartor och anteckningar. Ett häfte med lite sammanfattningar kan också vara till hjälp. Vi förbereder oss för detta i skolan.