Åk 6 – Instuderingsfrågor NO

De här frågorna kan vara bra att rikta in sig på hälsar Mona.