Åk 5 – SO v.13-16

Mer info via classroom:

SO-veckorna 13-14 och test fredag vecka 16

V.13

Tisdag:

1. Uppstart

2. Läsa 20 minuter

3. Lilla Aktuellt Skola

4. Diskussioner

Torsdag:

1. Uppstart

2. Genomgång: Vem bestämmer vad jordgubbarna kostar? (a258)

https://gleerupsportal.se/laromedel/samhallskunskap-4-6/article/bdd86047-770a-43a2-98dd-6a190fdb40ed?page=9999

3. Anteckna

Utbud (hur mycket det finns) och efterfrågan (hur många som vill ha) bestämmer priset på varor och tjänster.

När priserna ökar kallas det för inflation. Två kronor idag är mycket mindre värt än för 50 år sedan. Man säger att penningvärdet sjunker.

Fredag:

1. Uppstart

2. Läsa

3. Vi arbetar med sammanfattning och instuderingsfrågor till test fredag v.16

v.14

Tisdag: Läsa, lilla Aktuellt skola

Torsdag: Arbete med instuderingsfrågor

Fredag: Arbete med instuderingsfrågor och genomgång och utdelning av FACIT.

v.16

Tisdag-Torsdag: Övar inför test

Fredag: Test genomförs med de anpassningar som vi brukar använda