Åk 5 – Bedömningstillfälle SO v.9

På torsdag och fredag vecka 9 (en grupp v.10) så avslutar vi SO-området om Vasa- och Stormaktstiden. Vi kommer att prata i grupper om olika frågor och påståenden. Eleverna får ha med sig sina tankekartor och anteckningar. Ett häfte med lite sammanfattningar kan också vara till hjälp, det delas via classroom och delas ut i pappersform fredag v.7. Vi förbereder oss för detta i skolan även i början av vecka 9. Klassen har jobbat fantastiskt!