Åk 4 – Vikarie

Ante kommer att vara föräldraledig denna och nästa vecka och klassen kommer då att ha vikarie på de lektionerna.

Åk 4 – Studieteknik

Vårt första arbetsområde i läroboken i svenska handlar om studieteknik – konsten att lära sig nya saker. Nyckelord är förutom studieteknik också: återberätta, stödord och tankekarta. Vårt veckomål är sidorna 4-9 i stora Bums-boken som vi arbetar med i skolan. Hur lär du dig nya saker? Berätta gärna hemma för ditt om något intressant du har lärt dig.

Åk 4 – Nisseboden

På måndagar sköter fyrorna utlåning av rastföremål.

Måndag – FSK

Idag har vi arbetat i halvklass där eleverna arbetade i boken Vita fjädern med Pernilla samt med några övningar i Hitta språket med mig. Efter rasten bytte grupperna plats med varandra.

Vi har även lekt ”blinkleken” där eleverna fick möjlighet att lära känna varandra bättre och samtidigt träna på att våga vara i fokus. Leken gillades skarpt av klassen, kul!

Det finns en lapp från fritids i den rosa mappen.

Ses imorgon!

Martin

Klass 5 – Teknik

Klass 5 hade idag teknik och fick i uppgift att läsa in sig på artikel nummer a569 tills nästa lektion i teknik om en vecka. De ska inte göra själva lantbruks-uppgiften utan enbart läsa artikeln.

https://gleerupsportal.se/laromedel/teknik-4-6/article/7d7745cd-699e-42c8-b699-901ea7cc7feb

 

Historia

Madicken lär oss om hur det kunde vara att gå i skolan för 100 år sedan. Idag har vi tittat på en liten bit av filmen Du är inte klok Madicken. Be gärna ert barn berätta. Nästa lektion ska vi jämför hur det var då med hur det är nu.

Veckans skolgårdsord som innehåller E

Låt barnen återberätta vilka ord samt om E-ljudet låter i början, i mitten eller i slutet av ordet.

Siffran 4 och elefanten Elin

Idag har vi jobbat med siffran 4 och hur man kan dela den. vi har också övat på att forma den i sifferhäftet.

En lek med siffran 4

Elefanten Elin har flyttat in i sagoskogen idag och bokstaven Ee är veckans bokstav. Vi tränar som vanligt på ljud och form på varierat sätt. Allt för att kunskapen ska befästas.

Läsläxa

Veckans läsläxa är sidorna 12-13. Träna dagligen tillsammans med ditt barn på samma vi som jag beskrev förra veckan.

Barnen får läsa upp sin läsläxa för mig eller Hanna på torsdag. Ta med boken då.

Ekosystem

HEJ!

År 7 arbetar med ett tema som heter Jag och naturen, där vi bl a kommer att läsa om ekosystem, näringskedjor, kretslopp, hur vi människor påverkar naturen mm.

På laborationen skapar vi små ekosystem i burkar som vi sedan kommer att följa. Läxor lägges på kalendern och det materiel vi arbetar med ligger på google classroom.

Be gärna era kids att visa er vad vi håller på.