Fredag i Fsk

Idag har vi målat fantasibilder med vattenfärger . Det blev härliga bilder som kommer att sättas upp i klassrummet på måndag . Vi har har även läst ett kapitel ur Livet i Bokstavslandet och jobbat med läsförståelse. Idag handlade det om Dinosauriekiss och vatten samt drömmar, spännande .

Vi har även valt nya böcker som våra faddrar ska läsa för oss på onsdag.

Avslutningsvis har vi nästan lyssnat klart på boken Fislandet. Vi får ta det sista kapitlet på måndag , även om vår F- vecka är slut.

Jag önskar er alla en trevlig helg!

Ses på måndag

Maria

Teknik programmering med Sphero robotar

HEJ!

Vi har nu under några veckor kört lite blockprogrammering och om man vill även Java Script med våra robotar Sphero.

V.10 blir det ett prov på detta

– Begrepp – Förstå ett program och kunna programmera en enklare bana –

Begreppen ligger på googleclassroom och här finns även instruktionsvideos hur man programmerar.

 

Information klass 4

En vecka går fort och det är redan fredag igen. Denna vecka har vi börjat arbeta med multiplikation i matematiken. Vi har idag arbetat med artikelnummer a981(uppgift 1-10), a415 (Måluppgift), a959(Visa vad du kan). Sammantaget var det inte så många uppgifter och de flesta hann göra det mesta av dem. Har man lite kvar att göra så gör man det hemma. Blev man klar med dessa uppgifter under lektionen idag så tränade man tabeller via spel på http://arcademics.com, en sida där man via spel online tränar sig på tabellerna. Även https://www.multiplikationstabellen.se/ är en bra sida för att vässa sina kunskaper om tabellerna inför det kapitel vi nu startat upp.

Idag har klass 4 fått en ny text i engelskaläxa; Läsa texten på engelska, översätta texten till svenska samt träna på glosorna, läxan är till fredagen den 7 februari. Texten heter ”Shopping” och finns på artikelnummer a457. Glosorna hittar ni på följande länk:

https://glosor.eu/ovning/shopping-200128.9560803.html

På måndag vill jag ha in svenskaläxan som handlar om dubbelteckning. Den dagen är det även prov i NO, instuderingsfrågor med svar finns i tidigare inlägg här på bloggen.

Det är idrott både tisdag och onsdag nästa vecka så glöm inte ombyte.

På torsdagen har klassen prov i SO. Martin har i tidigare blogginlägg skrivit att information kring detta finns på Google Classroom.

Tack för denna vecka och ha en trevlig helg!

Fredag i ettan

Vi startade dagen med att byta platser. Sen har eleverna tränat sagoberättande, först muntligt och sen skriftligt. En hel hög med nyskrivna sagor ligger nu på mitt skrivbord. Det blir spännande helgläsning för mig!

På onsdag har eleverna gått 100 dagar i ettan. Detta ska vi fira med en extra festlig dag!

Torsdag i Fsk

Idag har vi repeterat siffran fem på olika vis. Vi har visat fem på olika vis b,la med kaplastavar och med glaskulor, vi har letat Finn fem fel samt tränat på att skriva siffran 5. Vi har även tittat på ett avsnitt ur fem myror är fler än fyra elefanter. På våra iPads har vi tränat femskutt och siffermemory . Vi fick även ett kärt återseende idag. Viktor kom och hälsade på ! Väldigt uppskattat av både barnen och mig.

Som avslutning på dagen lyssnade vi vidare på boken Fislandet.

Instuderingsuppgifter NO, med svar (inför prov måndag)

Instuderingsuppgifter NO

Vatten och luft

 

 1. Vad är sötvatten? Ge exempel på var man kan hitta sötvatten? 

Vatten som inte är salt. Finns i sjöar, åar, bäckar och myrar. 

 

 • Vad är grundvatten? 

 

Vattnet långt nere i marken kallas grundvatten, det är också sötvatten. 

 

 • Allt är uppbyggt av små, små delar. Vad heter de små delarna? 

 

Atomer

 

 • Vad är en molekyl? 

 

När flera atomer sitter ihop kallas det för en molekyl. 

 

 • Vad är den kemiska beteckningen för vatten?

 

H2O

 

 • Vilka två grundämnen innehåller vattenmolekylen?

 

Väte och syre

 

 • Vilka är vattnets tre former?

 

Fast form (is), flytande form (vatten) samt gasform (vattenånga)

 

 • Vad kallas det när vatten ändrar form från fast form (is) till flytande form?

 

Vattnet smälter

 

 • Vad kallas det när vatten ändrar form från flytande form till fast form (is)?

 

Vattnet fryser

 

 • Vad kallas det när vatten ändrar form från flytande form till gasform?

 

Vattnet avdunstar

 

 • Vad kallas det när vatten ändrar form från gasform till flytande form?

 

Vattnet kondenserar

 

 • Beskriv vattnets kretslopp, använd dig av orden avdunstning, kondens och nederbörd. 

 

När solen lyser på vattenytan avdunstar vattnet och blir till vattenånga. När vattenångan stiger högt upp kyls den av. Ångan kondenseras och det bildas moln. När ångan har kondenserats och vattendropparna blir för stora bildas det nederbörd, det börjar regna. Vatten samlas i bäckar och åar som rinner ut i sjöar och hav. 

 

 • Beskriv vad som händer i ett (vatten)reningsverk?

 

När vi till exempel har diskat så rinner vattnet ner i avloppsrören. Vattnet kommer till ett reningsverk, där renas vattnet i flera steg. Först rinner vattnet igenom ett galler så att allt större skräp fastnar. Vattnet rinner vidare genom ett lager av sand. I slutet av reningen låter man bakterier bryta ner avfallet som är kvar. Bakterier behöver syre för att arbeta så man blåser ner luft i vattnet. Sedan släpps vattnet ut i till exempel en sjö eller havsvik. 

 

 • Vilken gas finns det mest av i luften?

 

Kvävgas

 

 • Vilken gas andas vi ut (växterna behöver den)?

 

Koldioxid

 

 • Vilken gas behöver människor och alla djur?

 

Syre

 

 • Vilken gas bildas när växter ruttnar (kallas även sumpgas)?

 

Metan

 

NO-läxa

Hej!

Eleverna har läxa i NO till tisdag v 6 läsa om fotosyntesen längst ner på sidan 27 i NO-boken

Onsdag i Fsk

Idag har vi jobbat i vår bok ”Vita fjädern” Boken är en arbetsbok som tränar den språkliga medvetenheten och förbereder barnen för läs och skrivinlärning.

Vi har även träffat vår fadderklass idag och vi har har haft ”stor läser för liten ”. Treorna läser våra böcker som vi lånat på biblioteket.

Som avslutning på dagen har vi tränat mindfulness och färglagt mandalas till rogivande musik och tända ljus.