v 15

Information v 15

På matten har vi jobbat lite med bråk och ska börja på multiplikation. Målet är att eleverna ska vara säkra på alla tabellerna upp till 9:ans tabell. Det är ett högt satt mål så vi får se hur det går.

Vi fortsätter med religion denna vecka också och ska nu lära oss lite om Islam.

På onsdag går vi till biblioteket och lånar nya böcker.

Denna veckas ”Mitt uppdrag” handlar om kojbygge och ska vara inlämnat på onsdag. Då får eleverna ett nytt uppdrag som innebär att de ska skriva en berättelse om en rymdvarelse. Den ska vara inlämnad på onsdag i nästa vecka.

Hälsningar Gun