Utvecklingssamtal vt.18 Åk 4

Idag fick eleverna hem förslag på tider till utvecklingssamtal. Kryssa i de tider ni kan och skicka tillbaka lappen med ert barn.

Utvecklingssamtalen är tänkta att vara på måndag, tisdag och torsdag v. 7.