Svenska åk 6

I svenskan arbetar vi med många olika saker. Idag var det fokus på lässtrategier. Kolla gärna där hemma vilka strategier vi har pratat om. Vi fortsätter också med skrivprojektet BOM (boken om mig) och har lånat nya böcker att läsa.

Hälsningar Martin och Marie-Louise