Studiedag och läxa

Då var det helg igen! Nästa vecka är det studiedag på onsdag 10/10, men fritids är öppet som vanligt. Till torsdag 11/10 har eleverna läsförståelseläxa sidorna 16-19. På fredag är jag ledig. Då tar vikarie hand om klassens undervisning.