Rättstavningsläxa.

Vi kommer att göra ett uppehåll i rättstavningsläxa och kör sista i morgon den 8/2. Sedan kommer Gun att ge en skrivläxa till onsdag den14/2. Eleverna ska skriva en berättelse om en drake. Det blir en ny berättelse varje vecka framöver. Detta kommer också att vara förberedelse inför nationella proven. Eleverna ska tänka på stor och liten bokstav, mellanrum mellan orden, punkt i slutet av meningen, skriva tydligt och läsbart . Tänk också på att ha en röd tråd genom hela berättelsen.

Ha det gott!

Gun och Cila.