Påskfest!

Idag har vi haft påskfest. Under förmiddagen var eleverna indelade i åldersblandade grupper i klasserna från F-4. De gick då runt på olika stationer, som äggmålning, äggrullning, pyssel och lekar. Efter lunch så hade vi äggjakt.