IKT: Satsning på IPad på Nils Holgerssonskolan

Vi har under förra läsåret haft en diskussion om hur vi ska använda ny teknik i skolan. Vi har haft hjälp av en styrelsemedlem som genom sin kompetens informerat oss om fördelar och nackdelar med olika tekniska arbetsverktyg. Vårterminen 2012 beslutade vi att satsa på IPad på skolan. Vi kom fram till att verktyget är lättanvänt och relativt billigt med möjligheter att använda olika appar. All personal fick en varsin IPad innan semestern började, för att under sommaren bli lite bekant med verktyget.

När höstterminen började startade vi upp med en utbildningsdag och en IKTgrupp har under hösten haft studiedag och inspirerat personalen med information om olika appar och möjligheter.

En person med särskilt ansvar för ITteknik från SPSM, specialpedagogiska myndigheten, har informerat personalen hur man kan använda IPad och appar och program för dator, till elever i behov av särskilt stöd.

Vi håller nu under hösten på att lägga en plan för inköp och mål för användandet av IPad, lärplattor,  på vår skola. Både personal och elever är mycket förtjusta och vi anser att skolan är i framkant när det gäller användandet av IKT i skolan