Nationella prov åk 6

Nästa vecka kommer vi att börja med  de muntliga nationella proven. För varje elev blir det ett provtillfälle i varje ämne engelska, svenska och matematik.  Proven genomförs i par i engelskan och grupper om 3-4 elever i svenska och matematik. Grupperna bestäms av oss pedagoger så det ska kännas tryggt för alla och att alla får de bästa förutsättningarna att visa sina förmågor. Man går ifrån ordinarie undervisning för att genomföra sitt prov som tar 30 – 45 minuter.

 

Muntliga delprov denna termin är följande dagar:

Vecka 46 tisdag 13/11 och onsdag 14/11  engelska

Vecka 47 tisdag 20/11 svenska

Vecka 48 tisdag 27/11 matematik

Anteckna redan nu följande datum för nästa termin:

Delprov B, C, D och E är skriftliga delprov

Vecka 6. Tisdag 5/2, svenska delprov B1+C1.

Vecka 6. Torsdag 7/2, svenska delprov B2+C2.

Vecka 15. Måndag 8/4, engelska delprov B.

Vecka 15. Onsdag 10/4, engelska delprov C.

Vecka 19. Måndag 6/5, matematik delprov B+C.

Vecka 19. Onsdag 8/5, matematik delprov D+E.

 

/Marie-Louise