Ma/No/Teknik veckorna 20-23 Åk 6

I fysiken kommer vi att jobba med universum. Några av målen är:

Kunna förklara dag och natt.

Kunna berätta om stjärnors utveckling.

Förklara varför vi har olika årstider.

Ge exempel på hur man kunde mäta tiden förr.

Veta vad satelliter är och vad de används till.

 

I matten kommer vi att jobba med problemlösningsstategierna:

Rita bild.

Prova sig fram.

Arbeta baklänges.

Leta mönster.

 

I tekniken: Tekniska lösningar med elektricitet

Hur fungerar elektricitet?

El ger ljus, värme, rörelse och ljud.

Att spara på energi.