Ma/No v.11 Åk 6

Biologi: På fredag har vi ett litet test på området fortplantning/förökning/att bli vuxen. Vi repeterar och jobbar med instuderingsfrågorna på lektionerna.

Matematiken: Nytt område påbörjas den här veckan (Enheter och skala). Vi har gått igenom planeringen för v. 10-15.