Litteraturpedagog på fritids

Ett av våra prioriterade mål detta läsåret är ju Litteratur och berättande. Därför har vi på fritids bjudet in en litteraturpedagog från biblioteket som träffar en klass i taget för att berätta och inspirera. Idag föll turordningen på eleverna från klass 1.😀📚