Läxa till torsdag 15/11

Ny läxa! Eleverna får ett skrivuppdrag i veckan under en tid framöver. Uppdraget finns beskrivet i skrivboken. De jobbar hemma med att skriva texten.

  • Skriv med tydlig handstil.
  • Berättelsen ska ha en röd tråd (början, mitten, slut). Gör gärna en planering innan skrivandet i boken börjar.
  • Skriv hela meningar med stor bokstav i början och punkt eller annat skiljetecken på slutet.
  • Läs igenom när du är klar!