Läxa s. 8-11 till 19/1

Nu är det dags för nästa läsförståelseläxa i Språkskrinet. Eleverna läser sidan 8-9. Passa också på att någon gång under veckan lyssna på ert barn när de högläser texten. Jobba sedan med frågorna på sidan 10 och 11. Jag vill att de skriver hela meningar med sin bästa handstil. På fredag jobbar vi vidare med kapitlet i skolan. Det arbetet bygger på att eleverna är väl förtrogna med texten. Trevlig läsning!