Läxa

Hej!

Eleverna har läxa i engelska till tis v.7. De ska skriva en berättelse på engelska. Eleverna får själv välja vad de skriver om men de ska ha minst sju av glosorna från texten Astronauts med i sin text.

Eleverna kan skriva för hand eller dela ett dokument via datorn

Bildresultat för skriva med datorn