Läxa

Hej!

Idag har Jenny Ringdahl som är hörselpedagog varit i klassen och pratat om buller. Eleverna har provat att ha hörapparat på sig och vi fick också se hur vårt öra ser ut inuti.

På SO pratar vi just nu om ekonomi och idag fick eleverna redovisa i grupp.

 

Läxa i engelska tills nästa onsdag: oregelbundna verb. Dessa finns även på glosor.eu

Be- was- been

beat- beat- beaten

become – became – become

begin – began –  begun

bend –  bent –  bent

bite – bit – bitten

blow – blew – blown

break – broke – broken

bring – brought – brought

build – built- built