Läsläxa v 5

Till nästa torsdag har barnen s 56-61 i bokstavslandet. Försök att läs med barnen en liten stund varje dag.