Läsläxa till v 7

Läsläxa till torsdag s 63-67 och att skriva fem meningar med orden kung, kroppen, krona, knä och kvist.