Läsförståelse

Idag har eleverna tränat läsförståelse med en text där det gäller att ”läsa mellan raderna”. Med det menas att försöka förstå och tolka de delar av innehållet som inte går att läsa rakt av i texten.