Läs läxa till torsdag den 19/4

Till nästa vecka har barnen s 93-97 och att skriva sex meningar utifrån texten.