Ledning & Elevhälsa & Vaktmästare

Gunilla Persson, Rektor

Carina Jörnland, Biträdande rektor

Hanna Petersson, Speciallärare

Christina Ström, Speciallärare

Malin Nilsson, SYV

Emma Ställ, Skolsköterska

Boel Holm, Kurator

Anna Månsson, Administratör

Bo Persson, Vaktmästare

Gerd Johansson, Städerska,