Ledning & Elevhälsa & Vaktmästare

Gunilla Persson, Rektor

Carina Jörnland, Biträdande rektor

Oskar Jönsson, kurator

Hanna Petersson, speciallärare

Christina Ström, specialpedagog

Malin Nilsson, SYV

Emma Ställ, skolsköterska

Anna Månsson, Administratör

Bo Persson, vaktmästare

Gerd Johansson, städerska,