Ledning & Elevhälsa & Vaktmästare

Gunilla Persson, Rektor

Carina Jörnland, Biträdande rektor

Hanna Petersson, speciallärare

Christina Ström, specialpedagog

Malin Nilsson, SYV

Emma Ställ, skolsköterska

Anna Månsson, Administratör

Bo Persson, vaktmästare

Gerd Johansson, städerska,