Den här veckan har vi fortsatt med geometrin i matten. Vi räknar ut arean på kvadrater rektanglar och trianglar.

Sidan 75 ska vara klar efter fredagens lektion.

img_4489