Kemiska reaktioner med år 7

Idag har vi diskuterat kemiskareaktioner och kemiskabeteckningar.

Fråga gärna hemmavid om kidsen vet vad diväteoxid är.