Kemi v. 3-4 Åk 6

Vi ska börja avrunda vårt kemiarbetet som vi jobbat med i fem veckor som handlar om atomer, molekyler grundämne, kemiska föreningar, kolets kretslopp, bergarter och metaller.

Vi kommer att träna på Begreppen och Kan du nu frågorna? på sidan 73 idag och imorgon.

Det är sen läxa att kunna dem till nästa fredag.