Kemi start inom NO

HEJ!

Vi har börjat inom NO att köra kemi i ca 5veckor framåt och kommer då att lära oss kring kol. Som är ett så Coolt ämne.

Eleverna har fått en planering vecka för vecka och på kalendariumet kommer läxor/prov skrivas ut efter hand. Så för mer utförlig information kolla på deras planering samt ämnesplanering över temat.

Etanol

Hur ska undervisningen genomföras?

Med hjälp av genomgångar på kolatomensuppbyggnad, olika former av kol, organiska ämnen vad är det, kolväte/alkaner/alkyner etc, atomer, molekyl, grundämne och oljeraffinaderi, Hur görs alkohol, vad är alkohol, etanol jmf metanol, koletskretslopp, etanolbilars funktion, strukturmodell, molekylformel, destillation samt olika bindningar tex dubbelbindning. Vi kommer att diskutera biobränsle, fossila bränsle eller naturgas? Det kommer även ges information om organiska syror och estrar. Detta kommer sedan att bearbetas med hjälp av instuderingsfrågor, korsord och begreppsbubblor och begreppsexperterna. Vi kommer givetvis också att laborera kring kol.

Snabb upplägget

  • GG, diskussioner
  • Läsning på gleerups, artiklar och instuderingsfrågor
  • Skriftligt prov, begreppsexperterna och ev. läxförhör

Prov fre v.6 år 8

Prov mån v.7 år 9